รถปั๊มคอนกรีต

หน้าแรก / รถปั๊มคอนกรีต

ปั๊มบูม (Boom Pump)

ลำดับ รายการ อัตราเหมาขั้นต่ำ ลบ.ม. (คิว) ส่วนเกินคอนกรีต (50 คิว) บาท/ลบ.ม. (คิว) หมายเหตุ
1 ปั๊มบูม ขนาด 21 เมตร 50 คิว 170 บาท
2 ปั๊มบูม ขนาด 32 เมตร 50 คิว 180 บาท
3 ปั๊มบูม ขนาด 36 เมตร 50 คิว 190 บาท
4 ปั๊มบูม ขนาด 38 เมตร 50 คิว 200 บาท
5 ปั๊มบูม ขนาด 40 เมตร 50 คิว 200 บาท
6 ปั๊มบูม ขนาด 42 เมตร 50 คิว 220 บาท

ปั๊มลาก (Trailer Pump)

ลำดับ รายการ อัตราเหมาขั้นต่ำ ลบ.ม. (คิว) ส่วนเกินคอนกรีต (50 คิว) บาท/ลบ.ม. (คิว) หมายเหตุ
1 ปั๊มลาก อาคารสูงตั้งแต่ชั้นที่ 1-7 50 คิว 160 บาท