สั่งจองสินค้า

หน้าแรก / สั่งจองสินค้า

ขั้นตอนในการสั่งสินค้า


สอบถามรายละเอียด

ฝ่ายขาย

02-387-1094-95 ต่อ 21

095-419-4242

เพื่อความสะดวกในการแจ้งราคา กรุณาระบุรายละเอียดดังนี้

กรณีสั่งซื้อคอนกรีต

1. ชื่อ-นามสกุล ลูกค้า/บริษัท

2. ชื่อโครงการ/สถานที่จัดส่ง พร้อมแผนที่ (ถ้ามี)

3. กำลังอัดคอนกรีต (สเตร็ง/Strength) และปริมาณในการใช้คอนกรีต (คิว)

4. หน้างานต้องการเทอะไร เช่น พื้น เสา คาน เป็นต้น

5. วันและเวลาที่ต้องการใช้คอนกรีต พร้อมเบอร์โทรติดต่อกลับ

กรณีสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง

1. ชื่อ-นามสกุล ลูกค้า/บริษัท

2. ชื่อโครงการ/สถานที่จัดส่ง พร้อมแผนที่ (ถ้ามี)

3. รายละเอียดสินค้า/สเปคของสินค้า เช่น ชื่อสินค้า ยี่ห้อ ขนาด จำนวน

4. วันและเวลาที่ต้องการให้จัดส่งสินค้า พร้อมเบอร์โทรติดต่อกลับ

กรณีเช่าเครื่องจักร

1. ชื่อ-นามสกุล ลูกค้า/บริษัท

2. ชื่อโครงการ/สถานที่จัดส่ง พร้อมแผนที่ (ถ้ามี)

3. รายละเอียดของเครื่องจักรที่ต้องการใช้บริการ

4. ระยะเวลาการใช้บริการ (รายวัน/รายเดือน) จำนวน กี่วัน/กี่เดือน

5. ลักษณะที่นำไปใช้งาน/ลักษณะหน้างาน

6. วันและเวลาที่ต้องการใช้บริการ พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ