เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา

บริษัท ปัญญาคอนกรีต จำกัด

บริษัท ปัญญาคอนกรีต จำกัด เริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่พ.ศ.2535 ให้บริการผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ โดยใช้ปูนผงของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือปูนนกอินทรี มาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยให้บริการจัดส่งครอบคลุมในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง รวมไปถึงให้บริการจัดส่งให้กับลูกค้าที่ต้องการคอนกรีตทั่วประเทศ ภายใต้บริษัท ที่เป็นพันธมิตรชั้นนำ ที่ทางเราได้คัดสรรให้ลูกค้าเป็นอย่างดี

"เราจะพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับ

ความพึงพอใจสูงสุดจากสินค้าและบริการของเรา"

ตลอดระยะเวลา 28 ปีที่บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าท้้งในภาครัฐและภาคเอกชน ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความต้องการในส่วนอื่นของลูกค้าจึงเพิ่มบริการจัดหา วัสดุก่อสร้าง เครน เครื่องจักรหนัก และรถปั๊มยิงคอนกรีตเพิ่มเติม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสัญญาว่า จะรักษาคุณภาพในผลิตภัณฑ์และคงความซื่อสัตย์ในการให้บริการกับลูกค้าต่อไป เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ